MINOX - Comfort Service

Poprzez zarejestrowanie swojego produktu natychmiast skorzystasz z zalet usługi MINOX Comfort Services. Od dnia rejestracji Twój produkt MINOX będzie chroniony przed błędami producenta i błędami w funkcjonowaniu. Od dnia rejestracji Twój produkt będzie objęty 30-letnią usługą MINOX - Comfort Service.

Uwaga: Aby móc korzystać z zalet usługi MINOX Comfort Services, produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od dnia zakupu.

Usługą MINOX - Comfort Service mogą zostać objęte wyłącznie następujące produkty:

Lunety celownicze serii MINOX ZP, ZE i ZX5
Lornetki serii MINOX HG, BL, BN, BV
Spektywy MINOX MD


Przejście do rejestracji: